Her er teksten oversat til dansk

Her er teksten oversat til dansk:

Fortrydelsesret for forbrugeren (en forbruger er en fysisk person, der indgår en transaktion med det formål, der hverken er kommercielt eller som en del af sin uafhængige erhvervsvirksomhed).

Fortrydelsesret

Du har 14 dage til at udøve din fortrydelsesret uden at skulle angive årsager.

Fortrydelsesfristen er en måned fra dagen:

  • efter datoen, hvor du eller en tredjepart, som ikke er transportøren, fysisk tager eller tager imod varerne eller, i tilfælde af en enkelt bestilling af en eller flere varer, hvis en eller flere varer leveres ensartet;
  • efter datoen, hvor du eller en tredjepart, som ikke er transportøren, fysisk tager eller tager imod den sidste vare eller, i tilfælde af en enkelt bestilling af flere varer, hvis disse leveres separat.

For at udøve din fortrydelsesret skal du underrette os om din beslutning om at fortryde denne aftale ved hjælp af en entydig erklæring, f.eks. pr. e-mail (e-mail: support@myhummy.com). I overensstemmelse med vores generelle betingelser accepterer vi ikke returnering af personliggjorte produkter.

Fortrydelsesformularmodel

Hermed tilbagekalder jeg den aftale, vi har indgået om køb af følgende varer:

  • Bestilt den - ........../ Modtaget den - ...........
  • Ordrenummer: ............
  • Forbrugerens navn: ............
  • Forbrugerens adresse: ...............
  • Årsag til returnering: ................................

For at bevare fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at meddelelsen vedrørende udøvelse af fortrydelsesretten sendes af forbrugeren før udløbet af fristen.

Fortrydelseskonsekvenser

Hvis du tilbagekalder denne aftale, vil vi tilbagebetale alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtagen ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, vi modtager din meddelelse om tilbagekaldelse af denne aftale. Til tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du anvendte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; i hvert fald pålægges du ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Returneringen af produktet skal foretages til følgende adresse:

myHummy

99-400 Łowicz

Jamno 73b

POLEN

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der indtræffer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 2 uger fra den dato, hvor du informerede os om tilbagekaldelse af denne aftale. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af 2-ugers fristen.

Dit ansvar kun gælder for en eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion.