GRATIS LEVERING

Information om genanvendelse af batterier

Information om genanvendelse af batterier I forbindelse med salg af batterier eller levering af apparater, der indeholder batterier, er vi forpligtede til at informere dig om følgende:

Som slutbruger er du juridisk forpligtet til at returnere tomme batterier. Du kan gratis returnere tomme batterier, som vi tilbyder eller har tilbudt i vores nye sortiment, til vores lager (forsendelsesadresse). Symbolerne på batterierne har følgende betydning:

Symbolet med en overstreget affaldsspand betyder, at batteriet ikke må smides ud med husholdningsaffaldet.

Pb = Batteriet indeholder mere end 0,004 % massefylde bly Cd = Batteriet indeholder mere end 0,002 % massefylde cadmium Hg = Batteriet indeholder mere end 0,0005 % massefylde kviksølv.

Vær venlig at følge instruktionerne ovenfor.